[video][GFL Sofm vs BM Optimus] Ai là người chơi Zed hay nhất Việt Nam ?