[video][02.10.2015] Highlights Vòng bảng ngày 2 [CKTG2015]