[video][04.08.2015] BKT vs BM [GPL Hè 2015 ][Vòng Bàng 2]